Menu Zamknij

Siostry Elżbietanki

Niektórzy pytają, dlaczego nazywają nas Elżbietankami, jeśli naszego Zgromadzenia nie założyła św. Elżbieta? To prawda, św. Elżbieta nie utworzyła naszego Zakonu, lecz mimo to ta Piękna Święta z Węgier, która mogła żyć po królewsku, poświęciła swe życie służbie ubogim i potrzebującym i jest naszą Patronką. Jej życie obfitowało w wiele wydarzeń. Była żoną, matką, wdową i tercjarką Zakonu św. Franciszka. Wszystkie swe obowiązki wypełniała wzorowo. Cechowało ją miłosierdzie i wrażliwość na biedę i potrzeby innych. Musiała znieść pogardę dworu wobec jej działań charytatywnych, wypędzenie z zamku oraz tułaczkę.

Bóg jednak dodawał Jej sił i Jej błogosławił. Istnieje nawet legenda, że chleb, który Święta niosła ukradkiem do biednych zamienił się w róże i to w środku zimy. Jej postawa stała się wzorem dla czterech odważnych kobiet, które żyły w XIX w. w Nysie na Śląsku. Były to: bł. Maria Merkert, Matylda Merkert, Franciszka Werner i Klara Wolf. One także były tercjarkami Zakonu św. Franciszka. Te młode, proste dziewczyny natchnął Duch Święty, by służyły chorym i potrzebującym w ich własnych mieszkaniach i to one stworzyły podwaliny pod istniejące dziś Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety. Nasze Założycielki kochały Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi, modliły się nieustannie i wierzyły bezgranicznie w Bożą Opatrzność. Oddawały się pod opiekę św. Józefa. Codziennie podejmowały również wezwanie, by służyć innym bez względu na status i wyznanie. Realizowały w życiu Słowa Jezusa „Wszystko cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych mnieście uczynili”.

Dziś Grono Elżbietanek znacznie się rozrosło. Jesteśmy w Polsce i za granicami naszego kraju. Służymy Bogu i najbardziej potrzebującym. Nadal pełnimy dzieła miłosierdzia, odkrywając w każdym człowieku Chrystusa.

W Łopiennie jesteśmy od 1935 r.

Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej zapraszamy na stronę naszej Prowincji www.elzbietankipoznan.pl lub stronę naszego Zgromadzenia www.selzbietanki.com

Zostań częścią naszej rodziny
budujmy wspólnie dom miłości