Menu Zamknij

Historia domu

Nasz Dom to niezwykły budynek – świadek trudnych losów dzieci osieroconych i dotkniętych niepełnosprawnościami oraz opiekujących się nimi Sióstr Elżbietanek. Dziś w tym wyjątkowym miejscu tworzymy jego historię od nowa. Historię pełną rodzinnego szczęścia, miłości i dobra, w której każdego dnia wygrywa troska o lepszą codzienność dla wszystkich Mieszkańców.

Dworek w Łopiennie zostaje wybudowany przez rodzinę Wirthów z myślą o rodzinnym szczęściu.

lata 40. XIX w.

Obiekt przejmuje Komisja Kolonizacyjna.

przełom XIX i XX w.

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety przejmuje w opiekę pałac. Ksiądz Jan Gierłowski - ówczesny proboszcz parafii w Łopiennie prosi o podjęcie misji - zorganizowania sierocińca.

1935r.

Dzięki Bożej Opatrzności Siostry prowadzą nie tylko Dom Dziecka, ale i przedszkole i Szkołę Gospodarczą. Misja założenia dworku jest spełniona - daje szczęście - prawdziwe rodzinne szczęście.

1936r.

Idylla niestety trwała krótko, Siostry, Dzieci jak i miejscowa ludność podzieliły los wielu rodaków zaskoczonych najazdem okupanta. 

Początkowo Siostry wraz z podopiecznymi internowano na terenie dworku, a następnie na strychu domu parafialnego. 

Do dworku Siostry mogły wrócić dopiero po zakończeniu wojny, ale niestety  jest doszczętnie zniszczony.

1 września 1939r.

Siostry z ogromnym zapałem, szczęśliwe z powodu odzyskane wolności podjęły się odbudowania Sierocińca. Z otwartym sercem przygarnęły 115 dzieci z powstania warszawskiego.

1946r.

Kolejny cios w serce Domu, Sióstr i Dzieci. Władze PRL przenoszą wszystkie dzieci do ośmiu państwowych Domów Dziecka. 

Był to moment łez, buntu i pytań: dlaczego? A równocześnie moment, od którego zaczęło się nowe wyzwanie.

1 września 1951r.

Do dworku przyjeżdżają osoby upośledzone umysłowo z całej Polski. To nowe wyzwanie przed Siostrami. To początek wspólnej drogi, cudowna przygoda Sióstr, opiekunów i Osób z niepełnosprawnością.

To dowód, że czasem trudny moment może stać się początkiem miłości, szczęścia i darem nieba.

1951r.

Dziś Dom dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie jest Domem dla 50 podopiecznych z różnym stopniem niepełnosprawności.  Wielu z nich traktuje go jak swoje wyjątkowe miejsce na świecie.

Wiemy, że misja tego budynku się spełnia - dajemy rodzinne szczęście każdemu naszemu Mieszkańcowi.

Dziś

Zostań częścią naszej rodziny
budujmy wspólnie dom miłości